Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Đống Đa
3 - 4 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Riêng Quận Đống Đa Hà Nội 3 Tỷ Tháng 12/2022

24,461 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
10 tiếng trước
3,9 Tỷ
111,43 Tr/m²
Môi giới
3
22 tiếng trước
3,7 Tỷ
105,71 Tr/m²
Môi giới
3
22 tiếng trước
3,7 Tỷ
105,71 Tr/m²
Môi giới
3
22 tiếng trước
3,7 Tỷ
92,5 Tr/m²
Môi giới
3
22 tiếng trước
3,7 Tỷ
92,5 Tr/m²
Khách
1 ngày trước
3,7 Tỷ
115,63 Tr/m²
Môi giới
7
1 ngày trước
3,95 Tỷ
123,44 Tr/m²
Môi giới
3
2 ngày trước
3,3 Tỷ
132 Tr/m²
Khách
2 ngày trước
3,6 Tỷ
40 Tr/m²
Khách
2 ngày trước
3,6 Tỷ
109,09 Tr/m²
Khách
2 ngày trước
3,7 Tỷ
115,63 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
3,58 Tỷ
119,33 Tr/m²
Môi giới

Đống Đa, Hà Nội

10 tiếng trước

Môi giới
3

Đống Đa, Hà Nội

22 tiếng trước

Môi giới
3

Đống Đa, Hà Nội

22 tiếng trước

Môi giới
3

Đống Đa, Hà Nội

22 tiếng trước

Môi giới
3

Đống Đa, Hà Nội

22 tiếng trước

Khách

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Môi giới
7

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Môi giới
3

Đống Đa, Hà Nội

2 ngày trước

Khách

Đống Đa, Hà Nội

2 ngày trước

Khách

Đống Đa, Hà Nội

2 ngày trước

Khách

Đống Đa, Hà Nội

2 ngày trước

Môi giới

Đống Đa, Hà Nội

2 ngày trước