Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận 12
3 - 4 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Riêng Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh 3 Tỷ Tháng 11/2022

7,384 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
5
2 tiếng trước
3,9 Tỷ
69,64 Tr/m²
Chủ đầu tư
4
44 m2
4 PN
3 WC
2 tiếng trước
3,1 Tỷ
70,45 Tr/m²
Môi giới
5
55.6 m2
2 PN
2 WC
18 tiếng trước
3,9 Tỷ
70,14 Tr/m²
Khách
1 ngày trước
3,29 Tỷ
43,87 Tr/m²
Chủ đầu tư
4
1 ngày trước
3,1 Tỷ
70,45 Tr/m²
Môi giới
5
1 ngày trước
3,65 Tỷ
93,59 Tr/m²
Môi giới
5
1 ngày trước
3,65 Tỷ
93,59 Tr/m²
Khách
1 ngày trước
3,6 Tỷ
39,13 Tr/m²
Môi giới
1 ngày trước
3,4 Tỷ
36,56 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
3,8 Tỷ
47,49 Tr/m²
Môi giới
2
2 ngày trước
3,4 Tỷ
36,96 Tr/m²
Môi giới
5
2 ngày trước
3,58 Tỷ
111,88 Tr/m²
Môi giới
5
2 ngày trước
4 Tỷ
46,51 Tr/m²
Môi giới
5
2 ngày trước
4 Tỷ
46,51 Tr/m²
Chủ đầu tư
5
3 ngày trước
3,1 Tỷ
72,09 Tr/m²
Chủ đầu tư
5
43 m2
4 PN
3 WC
3 ngày trước
3,1 Tỷ
72,09 Tr/m²
Môi giới
5
4 ngày trước
4 Tỷ
46,51 Tr/m²
Môi giới
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

2 tiếng trước

Chủ đầu tư
4

Quận 12, Hồ Chí Minh

2 tiếng trước

Môi giới
5

3,9 Tỷ70,14 Tr/m²

55.6 m2
2 PN
2 WC

Quận 12, Hồ Chí Minh

18 tiếng trước

Khách

Quận 12, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Chủ đầu tư
4

Quận 12, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Khách

Quận 12, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới

Quận 12, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới

Quận 12, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
2

Quận 12, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Chủ đầu tư
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

3 ngày trước

Chủ đầu tư
5

3,1 Tỷ72,09 Tr/m²

43 m2
4 PN
3 WC

Quận 12, Hồ Chí Minh

3 ngày trước

Môi giới
5

Quận 12, Hồ Chí Minh

4 ngày trước