Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Huyện Hoài Đức
1 - 2 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Riêng Huyện Hoài Đức Hà Nội 1 Tỷ Tháng 12/2022

2,825 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
50 m2
3 ngày trước
1,5 Tỷ
30 Tr/m²
Môi giới
5
3 ngày trước
2 Tỷ
54,2 Tr/m²
Môi giới
4 ngày trước
1,6 Tỷ
26,67 Tr/m²
Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

31 m2
4 ngày trước
1,95 Tỷ
62,9 Tr/m²
Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

88 m2
4 ngày trước
1,7 Tỷ
19,32 Tr/m²
Môi giới
4 ngày trước
1,75 Tỷ
56,45 Tr/m²
Môi giới
4 ngày trước
1,45 Tỷ
23,65 Tr/m²
Môi giới
4 ngày trước
1,44 Tỷ
23,61 Tr/m²
Môi giới
70 m2
4 ngày trước
1,68 Tỷ
24 Tr/m²
Môi giới
4 ngày trước
1,6 Tỷ
53,33 Tr/m²
Môi giới
4 ngày trước
1,36 Tỷ
34 Tr/m²
Khách
2 tuần trước
2 Tỷ
65,57 Tr/m²
Khách
35 ngày trước
1,85 Tỷ
42,05 Tr/m²
Khách
43 ngày trước
1,78 Tỷ
34,36 Tr/m²
Khách
43 ngày trước
1,5 Tỷ
44,12 Tr/m²
Khách
43 ngày trước
1,4 Tỷ
43,75 Tr/m²
Khách
2 tháng trước
1,7 Tỷ
47,22 Tr/m²
Khách
5 tháng trước
1,2 Tỷ
37,5 Tr/m²
Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

3 ngày trước

Môi giới
5

Hoài Đức, Hà Nội

3 ngày trước

Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

1,95 Tỷ62,9 Tr/m²

31 m2

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

1,7 Tỷ19,32 Tr/m²

88 m2

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Hoài Đức, Hà Nội

4 ngày trước

Khách

Hoài Đức, Hà Nội

2 tuần trước

Khách

Hoài Đức, Hà Nội

35 ngày trước

Khách

Hoài Đức, Hà Nội

43 ngày trước

Khách

Hoài Đức, Hà Nội

43 ngày trước

Khách

Hoài Đức, Hà Nội

43 ngày trước

Khách

Hoài Đức, Hà Nội

2 tháng trước

Khách

Hoài Đức, Hà Nội

5 tháng trước