Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Thủ Đức
Giá
80 - 100 m²
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Quận Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh 80m2 Tháng 12/2022

6,031 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
4
1 ngày trước
4,7 Tỷ
58,75 Tr/m²
Môi giới
4
1 ngày trước
4,7 Tỷ
58,75 Tr/m²
Môi giới
4
1 ngày trước
4,7 Tỷ
58,75 Tr/m²
Môi giới
3
3 ngày trước
6,8 Tỷ
68,69 Tr/m²
Môi giới
7
4 ngày trước
14 Tỷ
163,55 Tr/m²
Môi giới
5
4 ngày trước
4,95 Tỷ
53,23 Tr/m²
Môi giới
5
5 ngày trước
5,5 Tỷ
59,14 Tr/m²
Môi giới
5
6 ngày trước
5,6 Tỷ
61,54 Tr/m²
Môi giới
5
6 ngày trước
8 Tỷ
89,89 Tr/m²
Môi giới
3
1 tuần trước
4,55 Tỷ
54,17 Tr/m²
Môi giới
5
1 tuần trước
5,5 Tỷ
59,14 Tr/m²
Môi giới
4
1 tuần trước
14 Tỷ
164,71 Tr/m²
Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

96 m2
2 tuần trước
4 Tỷ
41,67 Tr/m²
Môi giới
4
2 tuần trước
4,1 Tỷ
50,62 Tr/m²
Môi giới
3
2 tuần trước
4,05 Tỷ
45 Tr/m²
Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
3

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

3 ngày trước

Môi giới
7

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

4 ngày trước

Môi giới
5

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

4 ngày trước

Môi giới
5

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

5 ngày trước

Môi giới
5

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Môi giới
5

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Môi giới
3

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1 tuần trước

Môi giới
5

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1 tuần trước

Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1 tuần trước

Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới
3

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

2 tuần trước