Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Ba Đình
Giá
60 - 80 m²
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Quận Ba Đình Hà Nội 60m2 Tháng 12/2022

10,805 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
3
2 ngày trước
7 Tỷ
93,33 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
10 Tỷ
166,67 Tr/m²
Môi giới
5 ngày trước
6,3 Tỷ
105 Tr/m²
Môi giới
3
6 ngày trước
1,88 Tỷ
26,86 Tr/m²
Môi giới
3
1 tuần trước
12,5 Tỷ
181,16 Tr/m²
Môi giới
4
1 tuần trước
1,88 Tỷ
26,86 Tr/m²
Môi giới
1 tuần trước
8,2 Tỷ
105,13 Tr/m²
Môi giới
5
1 tuần trước
6,99 Tỷ
93,2 Tr/m²
Môi giới
1 tuần trước
13,5 Tỷ
184,93 Tr/m²
Khách
2 tuần trước
16,9 Tỷ
252,24 Tr/m²
Chính chủ
6
2 tuần trước
7,9 Tỷ
131,67 Tr/m²
Chính chủ
2 tuần trước
9,8 Tỷ
130,67 Tr/m²
Khách
2 tuần trước
7 Tỷ
106,06 Tr/m²
Môi giới
6
2 tuần trước
23,9 Tỷ
367,69 Tr/m²
Môi giới
3

Ba Đình, Hà Nội

2 ngày trước

Môi giới

Ba Đình, Hà Nội

2 ngày trước

Môi giới

Ba Đình, Hà Nội

5 ngày trước

Môi giới
3

Ba Đình, Hà Nội

6 ngày trước

Môi giới
3

Ba Đình, Hà Nội

1 tuần trước

Môi giới
4

Ba Đình, Hà Nội

1 tuần trước

Môi giới

Ba Đình, Hà Nội

1 tuần trước

Môi giới
5

Ba Đình, Hà Nội

1 tuần trước

Môi giới

Ba Đình, Hà Nội

1 tuần trước

Khách

Ba Đình, Hà Nội

2 tuần trước

Chính chủ
6

Ba Đình, Hà Nội

2 tuần trước

Chính chủ

Ba Đình, Hà Nội

2 tuần trước

Khách

Ba Đình, Hà Nội

2 tuần trước

Môi giới
6

Ba Đình, Hà Nội

2 tuần trước