Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà mặt phố
Quận 2
Giá
Diện tích
Dự án
Lọc thêm(1)

Mua Bán Nhà Mặt Phố Quận 2 Tp. Hồ Chí Minh 4 Phòng Ngủ Tháng 12/2022

29 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
1 ngày trước
22 Tỷ
275 Tr/m²
Môi giới
4
1 ngày trước
18,5 Tỷ
231,25 Tr/m²
Môi giới
1 ngày trước
27 Tỷ
337,5 Tr/m²
Môi giới
10
1 ngày trước
18 Tỷ
225 Tr/m²
Môi giới
12
2 ngày trước
32 Tỷ
246,15 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
19 Tỷ
237,5 Tr/m²
Môi giới
4
2 ngày trước
33 Tỷ
206,25 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
32 Tỷ
320 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
17,5 Tỷ
218,75 Tr/m²
Môi giới
1 tuần trước
33 Tỷ
206,25 Tr/m²
Môi giới
1 tuần trước
26 Tỷ
325 Tr/m²
Môi giới
12
2 tuần trước
14,2 Tỷ
70,3 Tr/m²
Môi giới
9
2 tuần trước
17 Tỷ
155,96 Tr/m²
Môi giới
12
2 tuần trước
8 Tỷ
112,68 Tr/m²
Môi giới
16
2 tuần trước
14,8 Tỷ
148 Tr/m²
Môi giới
12
3 tuần trước
24 Tỷ
192,77 Tr/m²
Môi giới
12
3 tuần trước
17,2 Tỷ
160,75 Tr/m²
Môi giới
12
3 tuần trước
22 Tỷ
258,82 Tr/m²
Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
4

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
10

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
12

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
4

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 tuần trước

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 tuần trước

Môi giới
12

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới
9

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới
12

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới
16

Quận 2, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới
12

Quận 2, Hồ Chí Minh

3 tuần trước

Môi giới
12

Quận 2, Hồ Chí Minh

3 tuần trước

Môi giới
12

Quận 2, Hồ Chí Minh

3 tuần trước