Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Đất
Quận Bình Thạnh
<= 1 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Đất Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh Dưới 1 Tỷ Tháng 12/2022

104 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Khách
46 ngày trước
850 Tr
9,44 Tr/m²
Chính chủ
6

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1000 m2
08/12/2021
1 Tỷ
1 Tr/m²
Môi giới
2

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1000 m2
01/05/2021
680 Tr
680 Ng/m²
Môi giới
3

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

5000 m2
19/04/2021
650 Tr
130 Ng/m²
Môi giới
8
29 ngày trước
920 Tr
9,2 Tr/m²
Môi giới
4
30 ngày trước
682,35 Tr
352 Ng/m²
Môi giới
3
46 ngày trước
154,92 Tr
338,99 Ng/m²
Môi giới
5
58 ngày trước
260,21 Tr
139 Ng/m²
Môi giới
6
2 tháng trước
490 Tr
3,77 Tr/m²
Môi giới
8
02/10/2021
750 Tr
8,15 Tr/m²
Môi giới
3
18/09/2021
767 Tr
8,34 Tr/m²
Khách

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

46 ngày trước

Chính chủ
6

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08/12/2021

Môi giới
2

680 Tr680 Ng/m²

1000 m2

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

01/05/2021

Môi giới
3

650 Tr130 Ng/m²

5000 m2

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

19/04/2021

Môi giới
8

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

29 ngày trước

Môi giới
4

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

30 ngày trước

Môi giới
3

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

46 ngày trước

Môi giới
5

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

58 ngày trước

Môi giới
6

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

2 tháng trước

Môi giới
8

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

02/10/2021

Môi giới
3

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

18/09/2021