Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Chung cư mini
Quận Đống Đa
<= 1 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Chung Cư Mini Quận Đống Đa Hà Nội Dưới 1 Tỷ Tháng 12/2022

1,247 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Chính chủ
8
4 tiếng trước
616 Tr
13,69 Tr/m²
Chính chủ
7
4 tiếng trước
625 Tr
13,59 Tr/m²
Chính chủ
7
7 tiếng trước
600 Tr
12 Tr/m²
Chính chủ
6
23 tiếng trước
660 Tr
13,75 Tr/m²
Chính chủ
7
1 ngày trước
608 Tr
12,67 Tr/m²
Chính chủ
7
1 ngày trước
605 Tr
12,6 Tr/m²
Chính chủ
4
1 ngày trước
600 Tr
12,5 Tr/m²
Chính chủ
5
1 ngày trước
590 Tr
12,29 Tr/m²
Chính chủ
8
1 ngày trước
660 Tr
12,45 Tr/m²
Chính chủ
8
1 ngày trước
640 Tr
12,31 Tr/m²
Chính chủ
7
1 ngày trước
634 Tr
12,68 Tr/m²
Chính chủ
6
1 ngày trước
620 Tr
11,27 Tr/m²
Chính chủ
7
2 ngày trước
620 Tr
13,48 Tr/m²
Chính chủ
6
2 ngày trước
630 Tr
12,6 Tr/m²
Chính chủ
4
3 ngày trước
890 Tr
17,8 Tr/m²
Chính chủ
3
3 ngày trước
680 Tr
13,6 Tr/m²
Chính chủ
8

Đống Đa, Hà Nội

4 tiếng trước

Chính chủ
7

Đống Đa, Hà Nội

4 tiếng trước

Chính chủ
7

Đống Đa, Hà Nội

7 tiếng trước

Chính chủ
6

Đống Đa, Hà Nội

23 tiếng trước

Chính chủ
7

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
7

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
4

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
5

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
8

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
8

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
7

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
6

Đống Đa, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ
7

Đống Đa, Hà Nội

2 ngày trước

Chính chủ
6

Đống Đa, Hà Nội

2 ngày trước

Chính chủ
4

Đống Đa, Hà Nội

3 ngày trước

Chính chủ
3

Đống Đa, Hà Nội

3 ngày trước