Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Căn hộ chung cư
Quận Thủ Đức
1 - 2 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Quận Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh 1 Tỷ Tháng 12/2022

5,162 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
4
3 ngày trước
1,49 Tỷ
33,11 Tr/m²
Môi giới
2 tuần trước
2 Tỷ
29,85 Tr/m²
Môi giới
37 ngày trước
1,9 Tỷ
29,69 Tr/m²
Môi giới
37 ngày trước
1,72 Tỷ
26,88 Tr/m²
Môi giới
38 ngày trước
1,68 Tỷ
24 Tr/m²
Môi giới
45 ngày trước
1,85 Tỷ
24,34 Tr/m²
Môi giới
46 ngày trước
1,85 Tỷ
26,43 Tr/m²
Môi giới
9
44 m2
1 PN
1 WC
18/04/2022
1,54 Tỷ
35 Tr/m²
Môi giới
9
15/04/2022
1,78 Tỷ
34,9 Tr/m²
Môi giới
7
15/04/2022
1,89 Tỷ
35 Tr/m²
Môi giới
9
54 m2
1 PN
1 WC
08/04/2022
1,9 Tỷ
35,19 Tr/m²
Môi giới
9
53 m2
1 PN
1 WC
08/04/2022
2 Tỷ
37,74 Tr/m²
Môi giới
6
07/04/2022
1,5 Tỷ
34,09 Tr/m²
article-image
Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

44 m2
1 PN
1 WC
06/04/2022
1,6 Tỷ
36,36 Tr/m²
Môi giới
9
30/03/2022
1,5 Tỷ
34,88 Tr/m²
Nhà đầu tư
7
40 m2
28/03/2022
1,5 Tỷ
37,5 Tr/m²
Môi giới
10/03/2022
1,15 Tỷ
30,26 Tr/m²
Môi giới
09/02/2022
1,8 Tỷ
28,57 Tr/m²
Môi giới
4

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

3 ngày trước

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

37 ngày trước

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

37 ngày trước

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

38 ngày trước

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

45 ngày trước

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

46 ngày trước

Môi giới
9

1,54 Tỷ35 Tr/m²

44 m2
1 PN
1 WC

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

18/04/2022

Môi giới
9

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

15/04/2022

Môi giới
7

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

15/04/2022

Môi giới
9

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

08/04/2022

Môi giới
9

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

08/04/2022

Môi giới
6

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

07/04/2022

article-image
Môi giới

1,6 Tỷ36,36 Tr/m²

44 m2
1 PN
1 WC

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

06/04/2022

Môi giới
9

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

30/03/2022

Nhà đầu tư
7

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

28/03/2022

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

10/03/2022

Môi giới

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

09/02/2022