Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Căn hộ chung cư
Quận 7
Giá
Diện tích
Dự án
Lọc thêm(1)

Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh 3 Phòng Ngủ Tháng 12/2022

12,136 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
15
2 tuần trước
6,4 Tỷ
46,72 Tr/m²
Môi giới
3 tuần trước
9,5 Tỷ
47,5 Tr/m²
Môi giới
3 tuần trước
3,59 Tỷ
40,8 Tr/m²
Môi giới
28 ngày trước
2,65 Tỷ
35,33 Tr/m²
Môi giới
28 ngày trước
5,8 Tỷ
49,15 Tr/m²
Môi giới
29 ngày trước
7,3 Tỷ
54,07 Tr/m²
Môi giới
37 ngày trước
4,7 Tỷ
39,83 Tr/m²
Môi giới
38 ngày trước
6,65 Tỷ
60,45 Tr/m²
Môi giới
38 ngày trước
4,15 Tỷ
32,42 Tr/m²
Môi giới
135 m2
3 PN
2 WC
43 ngày trước
6 Tỷ
44,44 Tr/m²
Môi giới
43 ngày trước
11,5 Tỷ
57,79 Tr/m²
Môi giới
43 ngày trước
8,2 Tỷ
57,34 Tr/m²
Môi giới
46 ngày trước
7,25 Tỷ
49,66 Tr/m²
Môi giới
49 ngày trước
Thương lượng
Môi giới
49 ngày trước
Thương lượng
Môi giới
49 ngày trước
3,7 Tỷ
41,11 Tr/m²
Môi giới
50 ngày trước
11 Tỷ
88,71 Tr/m²
Môi giới
50 ngày trước
6,9 Tỷ
51,11 Tr/m²
Môi giới
100 m2
3 PN
2 WC
51 ngày trước
5,2 Tỷ
52 Tr/m²
Môi giới
15

Quận 7, Hồ Chí Minh

2 tuần trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

3 tuần trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

3 tuần trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

28 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

28 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

29 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

37 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

38 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

38 ngày trước

Môi giới

6 Tỷ44,44 Tr/m²

135 m2
3 PN
2 WC

Quận 7, Hồ Chí Minh

43 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

43 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

43 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

46 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

49 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

49 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

49 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

50 ngày trước

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

50 ngày trước

Môi giới

5,2 Tỷ52 Tr/m²

100 m2
3 PN
2 WC

Quận 7, Hồ Chí Minh

51 ngày trước