Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Cho thuê
Bạn tìm gì hôm nay
Phòng trọ
Quận 5
<= 2 triệu
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Cho Thuê Nhà Trọ Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh Dưới 2 Triệu Tháng 12/2022

90 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Chính chủ
09/06/2021
2 Tr/Tháng
28,57 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
6

Quận 5, Hồ Chí Minh

15/05/2021
1,6 Tr/Tháng
Chính chủ
14/04/2021
1,3 Tr/Tháng
216,67 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
11/04/2021
1,3 Tr/Tháng
216,67 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
3
13/03/2021
1 Tr/Tháng
142,86 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
10/03/2021
1,3 Tr/Tháng
216,67 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
7
08/03/2021
1,5 Tr/Tháng
75 Ng/m²/Tháng
Môi giới
3
43 ngày trước
1,5 Tr/Tháng
15 Ng/m²/Tháng
Môi giới
3
45 ngày trước
1,49 Tr/Tháng
11 Ng/m²/Tháng
Môi giới
3
55 ngày trước
1,2 Tr/Tháng
133 Ng/m²/Tháng
Môi giới
3
3 tháng trước
1,82 Tr/Tháng
130 Ng/m²/Tháng
Chính chủ

Quận 5, Hồ Chí Minh

09/06/2021

Chính chủ
6

Quận 5, Hồ Chí Minh

15/05/2021

Chính chủ

Quận 5, Hồ Chí Minh

14/04/2021

Chính chủ

Quận 5, Hồ Chí Minh

11/04/2021

Chính chủ
3

Quận 5, Hồ Chí Minh

13/03/2021

Chính chủ

Quận 5, Hồ Chí Minh

10/03/2021

Chính chủ
7

Quận 5, Hồ Chí Minh

08/03/2021

Môi giới
3

Quận 5, Hồ Chí Minh

43 ngày trước

Môi giới
3

Quận 5, Hồ Chí Minh

45 ngày trước

Môi giới
3

Quận 5, Hồ Chí Minh

55 ngày trước

Môi giới
3

Quận 5, Hồ Chí Minh

3 tháng trước