Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Cho thuê
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà hàng - Cửa hàng - Ki ốt
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá
80 - 100 m², 100 - 130 m²
Dự án
Lọc thêm

Cho Thuê Cửa Hàng Quận Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh Trên 80m2 Tháng 12/2022

2,148 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
1
5
2 ngày trước
47 Tr/Tháng
479,59 Ng/m²/Tháng
Môi giới
5
6 ngày trước
8 Tr/Tháng
80 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
15/04/2022
69 Tr/Tháng
862,5 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
07/04/2022
50 Tr/Tháng
416,67 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
3
01/03/2022
75 Tr/Tháng
595,24 Ng/m²/Tháng
Môi giới
14/02/2022
33 Tr/Tháng
320,39 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
22/11/2021
120 Tr/Tháng
937,5 Ng/m²/Tháng
Môi giới
5
19/11/2021
33 Tr/Tháng
412,5 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
17/11/2021
40 Tr/Tháng
470,59 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
07/11/2021
320 Tr/Tháng
2,5 Tr/m²/Tháng
Chính chủ
128 m2
07/11/2021
45 Tr/Tháng
351,56 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
105 m2
28/10/2021
50 Tr/Tháng
476,19 Ng/m²/Tháng
Môi giới
22/10/2021
25 Tr/Tháng
196,85 Ng/m²/Tháng
Môi giới
21/10/2021
33 Tr/Tháng
320,39 Ng/m²/Tháng
Chính chủ
07/07/2021
120 Tr/Tháng
960 Ng/m²/Tháng
Môi giới
1
5

Quận 7, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
5

Tân Phú, Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Chính chủ

Quận 5, Hồ Chí Minh

15/04/2022

Chính chủ

Tân Bình, Hồ Chí Minh

07/04/2022

Chính chủ
3

Quận 10, Hồ Chí Minh

01/03/2022

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

14/02/2022

Chính chủ

120 Tr/Tháng937,5 Ng/m²/Tháng

128 m2

Quận 3, Hồ Chí Minh

22/11/2021

Môi giới
5

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

19/11/2021

Chính chủ

40 Tr/Tháng470,59 Ng/m²/Tháng

85 m2

Quận 5, Hồ Chí Minh

17/11/2021

Chính chủ

Quận 1, Hồ Chí Minh

07/11/2021

Chính chủ

45 Tr/Tháng351,56 Ng/m²/Tháng

128 m2

Quận 5, Hồ Chí Minh

07/11/2021

Chính chủ

50 Tr/Tháng476,19 Ng/m²/Tháng

105 m2

Quận 10, Hồ Chí Minh

28/10/2021

Môi giới

Quận 7, Hồ Chí Minh

22/10/2021

Môi giới

Quận 2, Hồ Chí Minh

21/10/2021

Chính chủ

Quận 10, Hồ Chí Minh

07/07/2021