Quẻ kinh dịch

 1. Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế còn có tên tiếng Trung là (未濟 wèi jì) mang trong mình 2 ý nghĩa của công việc chưa xong và việc bắt đầu. Đây là tên của quẻ cuối cùng – quẻ số 64 trong Kinh Dịch. Vậy đây được đánh giá là quẻ...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:53 13/05/2022 - 11 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 2. Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế còn có tên gọi khác trong tiếng Trung là (既濟 jì jì), mang ý nghĩa của sự hoàn tất, việc đã xong. Đây được biết là quẻ số 63 trong hệ thống 64 quẻ trong Kinh Dịch. Vậy đây là quẻ Hung hay quẻ Cát?...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 16 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 3. Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá còn có tên gọi theo tiếng Trung là (小過 xiǎo guò), mang ý nghĩa của việc nhỏ. Đây là tên của quẻ số 62 trong hệ thống 64 quẻ của Kinh Dịch. Ở bài viết dưới đây, các chuyên gia đầy kinh nghiệm của chúng...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 19 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 4. Quẻ Phong Trạch Trung Phu được dịch theo tiếng Trung là (中孚 zhōng fú), mang ý nghĩa của sự trung thực và lòng thành tín. Đây chính là quẻ số 61 trong hệ thống 64 quẻ của Kinh Dịch. Vậy đây là quẻ Hung hay quẻ Cát? Hãy cùng chúng...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 16 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 5. Quẻ Thuỷ Trạch Tiết hay còn được biết đến với tên gọi khác là quẻ Tiết (節 jié), là quẻ thứ 60 trong 64 quẻ của Kinh Dịch. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp ý nghĩa của Tiết, là quẻ đại hung hay đại cát?
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 8 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 6. Quẻ số 59 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch chính là quẻ Phong Thủy Hoán. Lý giải được ý nghĩa quẻ Phong Thủy Hoán sẽ giúp bạn đọc hiểu biết được vận Hung - Cát mà quẻ số 59 này mang đến. Từ đó giúp bạn có thể định...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 7. Quẻ Thuần Đoài (兌 duì) trong tiếng Trung Quốc được gọi là 兌 為 澤 có nghĩa là sự vui vẻ hay hài lòng. Quẻ Thuần Đoài là quẻ số 58 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Vậy luận giải quẻ Thuần Đoài ra sao và quẻ này mang...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 18 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 8. Quẻ Thuần Tốn (巽 xùn) trong tiếng Trung được gọi là 巽 為 風 có nghĩa là sự khiêm tốn. Quẻ Thuần Tốn là quẻ số 57 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Vậy luận giải quẻ này ra sao và quẻ này mang ý nghĩa như thế nào?...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 21 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 9. Quẻ số 56 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch chính là quẻ Hỏa Sơn Lữ. Lý giải được ý nghĩa quẻ Hỏa Sơn Lữ sẽ giúp bạn đọc hiểu biết được vận Hung - Cát mà quẻ số 56 này mang đến. Từ đó giúp bạn có thể định...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 14 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360
 10. Quẻ Lôi Hỏa Phong là quẻ thứ 55 trong 64 quẻ Kinh Dịch. Giống như các quẻ khác, quẻ này cũng có tác dụng dự đoán một số việc trong tương lai. Các bạn đã biết hết ý nghĩa của quẻ Lôi Hỏa Phong chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm...
  Trần Thị Ánh Dương - 14:51 13/05/2022 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhà 360