Điều chỉnh quy hoạch 1/500 Khu đô thị Datquang Riverside 2 tại Quảng Nam 

Hoàng Bích Nga
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư dự án Khu đô thị Datquang Riverside 2 lấy ý kiến tại địa phương về phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án này. 

Theo baodautu.vn, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đã ký ban hành văn bản về chủ trương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Datquang Riverside 2 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam là đơn vị chủ đầu tư hoàn thành các nội dung điều chỉnh, bổ sung thành phần hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Datquang Riverside 2 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp chủ đầu tư phối hợp với Thị xã Điện Bàn để làm rõ các vấn đề về tổ chức thực hiện quy hoạch; xác định rõ ranh giới mà doanh nghiệp này sẽ triển khai thực hiện dự án đảm bảo diện tích đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư trên diện tích 7,95 ha. Mục tiêu, tổ chức thực hiện tổ chức thực hiện đối với phần diện tích còn lại nằm ngoài nằm ngoài ranh giới giao chủ đầu tư là khoảng 4,91 ha.

quy-hoach-khu-do-thi-datang-riverside-2-01-1664191455.jpg
Khu đô thị Datquang Riverside 2 được xây dựng tại phường Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam. Ảnh minh họa.

Đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát quá trình triển khai thực hiện dự án sau khi quy hoạch được duyệt. Đồng thời, xem xét, đối chiếu các quy định liên quan đến hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành, quy định của hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh Quy hoạch phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp làm việc với UBND thị xã Điện Bàn tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; trong đó lưu ý nội dung tổng hợp, giải trình và tiếp thu các ý kiến đảm bảo quy định.

Tỉnh Quảng Nam giao thị xã Điện Bàn kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam thực hiện công tác lấy ý kiến theo quy định; có ý kiến đối với các hạng mục chưa thực hiện, cần bổ sung như: khảo sát cắm mốc, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, dự thảo Quy định quản lý theo đồ án…

Trong văn bản khi thỏa thuận hồ sơ quy hoạch để trình bày UBND tỉnh phê duyệt, cần phải có nội dung đánh giá, xác nhận công tác lấy ý kiến tại địa phương.

Về phía thị xã Điện Bàn có trách nhiệm làm rõ các vấn đề về tổ chức thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng đối với phần diện tích còn lại nằm ngoài ranh giới dự án, phần diện tích này khoảng 4,91 ha. Đồng thời, làm rõ các ý kiến khác liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án trước khi trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh.

Dự án Khu đô thị Datquang Riverside 2 được đổi tên từ dự án Khu tái định cư và quỹ đất cân đối đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Dự án được xây dựng tại phường Điện Ngọc, với diện tích 79.500 m2. Trong đó, đất công trình nhà trẻ là 1.115 m2 ; Đất thương mại dịch vụ là 1.483 m2 ; Đất ở bố trí tái định cư là 14.979 m2; đất ở phân lô liên kế là 32.964 m2; Đất cây xanh là 1.416 m2 và đất hạ tầng kỹ thuật là 27.543 m2…