Quy hoạch - Dự án

Đà Nẵng lấy ý kiến về quy hoạch Phân khu Công nghệ cao quy mô hơn 3.600 ha

Quy hoạch Phân khu Công nghệ cao rộng hơn 3.655 ha được Đà Nẵng định hướng phát triển theo hướng khu đô thị gắn kết với xây dựng và phát triển các khu chức năng riêng biệt.