Quy hoạch - Dự án

Lâm Đồng tìm chủ mới cho “siêu” dự án quy mô 153,65 ha

Dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim tại huyện Đức Trọng có tổng vốn đầu tư 11.842,97 tỷ đồng trước đây đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát nghiên cứu vào năm 2018. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng công bố tìm nhà đầu tư mới sau khi Tập đoàn FLC xin dừng đầu tư.