Bất động sản hàng hiệu: Sự lựa chọn mới của giới “đại gia”?

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid nhưng số lượng bất động sản hàng hiệu vẫn ra mắt thị trường liên tục. Phân khúc này được đông đảo giới “siêu giàu” ở Việt Nam quan tâm. Điều đó phản ánh...