MeeyLand - Sàn giao dịch bất động sản trực tuyến

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Meeyland.com chỉ thu thập thông tin khi Thành viên tạo tài khoản trên website Meeyland.com. Các thông tin đăng ký tài khoản Thành viên bao gồm: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Đối tượng.

Để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Meeyland.com, các Thành viên phải đồng ý với các điều khoản về thu thập thông tin cá nhân từ hệ thống bao gồm Tên KH, Email, Số điện thoại, Đối tượng. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Meeyland không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với những thông tin khai báo không chính xác của các Thành viên.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được các Thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Thành viên yêu cầu;

- Gửi thông tin đến Khách hàng;

- Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;

- Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng;

Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Meeyland.com sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của các Thành viên được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meeyland

Toà nhà 97-99 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Các Thành viên được cấp một tài khoản bao gồm user và password để truy cập Meeyland.com. Sau khi đăng nhập, Thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ/ tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website Meeyland.com được bảo mật.

Thành viên cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:

- Truy cập, sử dụng website;

- Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

- Đặt mua và sử dụng dịch vụ của website;

- Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

- Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;

- Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;

- Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên trên website chỉ sau khi Thành viên đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của Thành viên.

Quy định về Chính sách bảo mật thông tin của Meeyland.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.