Quẻ Địa Trạch Lâm (臨 lín) trong Kinh dịch - Hung hay Cát?

Trần Thị Ánh Dương

Quẻ bói Kinh Dịch theo sách của học giả Nguyễn Hiến Lê gồm 64 quẻ, có xuất phát từ 8 quẻ Bát Quái, mỗi quẻ có 6 vạch. Xem bói Kinh Dịch giúp tiên đoán về hôn nhân, xuất hành, vận hạn trong tương lai gần. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa về Quẻ Địa Trạch Lâm và kèm theo là những lời khuyên về cách hành xử trong cuộc sống.

Quẻ Địa Trạch Lâm là gì?

Quẻ Địa Trạch Lâm (hay còn gọi là Quẻ Lâm), là quẻ thứ 19 trong Kinh Dịch. 

Do âm dương tương giao mà tạo thành tứ tượng sinh Bát Quái gồm 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tám quẻ này biểu trưng cho tám phương, bát tiết, kết hợp với nhau tạo 8 x 8 = 64 “đại thành quái”, mỗi quẻ có 6 hào hay 3 tượng hình thành nên 64 quẻ.

Để hiểu được ý nghĩa của quẻ Lâm là không hề đơn giản, cần một quá trình dài nghiên cứu và tìm tòi về lĩnh vực tử vi và nghiên cứu giãi mã. Hiện tại có rất ít người có thể phân tích được Quẻ Lâm nói riêng và 64 quẻ trong Kinh Dịch nói chung.

que-so-19-que-dia-trach-lam-lin-1-1650283165.jpg

Quẻ Lâm là quẻ bói số 19 trong Kinh Dịch

Ý nghĩa hán tự của quẻ Địa Trạch Lâm (臨 lín)

Quẻ Địa Trạch Lâm, còn gọi là quẻ Lâm (臨 lín), là quẻ thứ 19 trong Kinh Dịch, thuộc loại quẻ Bình Hòa.

* Nội quái là ☱ (||: 兌) Đoài hay Đầm (澤).

* Ngoại quái là ☷ (::: 坤) Khôn hay Đất (地).

Tượng quẻ 19 có hai hào Dương đắc chính ở dưới cùng nương tựa vào nhau, từ đó lớn mạnh dần lên, tiến gần với toàn cát, nên quẻ này còn được gọi là quẻ Lâm. Lâm có nghĩa là tới, hàm chỉ thời cơ tốt đang đến gần phải tranh thủ, ý nói rộng ra là tiến lên. Quẻ này còn có nghĩa là sự đồng thuận, yểm trợ và tin tưởng nhau thì mọi sự đều theo mong muốn.

LỜI KINH: 臨元亨利貞, 至于八月有凶

Dịch âm. – Lâm nguyên hanh lợi trinh, chí vu bát nguyệt hữu

Dịch nghĩa. – Quẻ Lâm, cả, hanh, lợi, trinh, đến chừng tám tháng, có hung.

que-so-19-que-dia-trach-lam-lin-2-1650283168.jpg

Quẻ Lâm mang tới điềm báo về thành công

Các hào của quẻ Địa Trạch Lâm

Dưới đây là thông tin về các hào của quẻ Lâm mà bạn nên tham khảo:

  • Sơ cửu: Cương đắc chính, liên kết với Cửu Nhị đồng chí hướng, sẽ thành công áp đảo được hào 4 âm. Hào 1 đắc chính (dương ở cương vị lẻ) nên khuyên hãy giữ chính đạo của mình.

  • Cửu nhị: Cũng như hào 1, cương cương đắc trung, gặp lúc dương đang lên, cho nên hiện tại tốt lành mà tương lai cũng thuận lợi.

  • Lục tam: Hào này âm nhu, bất chính bất trung nên ví với bọn tiểu nhân, dùng lời ngọt ngào mà dụ dỗ hào 2, nếu biết cải quá thì sẽ khỏi tội.

  • Lục tứ: Hào này cũng là âm nhu, là hạng tiểu nhân nhưng đắc chính (âm ở vị âm), có lòng thành thực, lại ứng với hào 1 là người có tài, chính đáng (hào 1 cũng đắc chính), sẽ không việc gì.

  • Lục ngũ: Hào này ở vị trí chí tôn, đắc trung, lại ứng hợp với hào 2, tin cẩn trao trọng trách cho Cửu Nhị sẽ được kết quả tốt (như chồng tài hèn, nhờ vợ đảm mà có được cơ đồ).

  • Thượng lục: Hào này là âm nhu đắc chính cũng như Lục tứ, ở cuối cùng ngoại quái Khôn, là có đức rất nhu thuận. Ở thời Lâm, tức thời của dương, của quân tử đương tiến, nó hướng về hai hào dương ở dưới cùng (mặc dầu không hào nào trong 2 hào đó ứng với nó) mà dẫn dắt bầy tiểu nhân phục tùng hai dương đó, nên được Cát.

que-so-19-que-dia-trach-lam-lin-3-1650283168.jpg

Quẻ Lâm có đặc tính cẩn trọng, phòng ngừa rủi ro thì không hối hận

Quẻ Địa Trạch Lâm tốt cho việc gì?

Khi xem bói nhận được quẻ Địa Trạch Lâm là quẻ mang điềm thành công, mọi việc càng lúc càng phát triển. Tuy nhiên sẽ phát triển ở mức ổn định, vì phải luôn cẩn trọng trong mọi việc.

Sức mạnh đoàn kết sẽ giúp người gặp quẻ Lâm có lợi. Bằng hai hào Dương khí bốc lên, những người đồng chí hướng sẽ hợp tác và đoàn kết cùng nhau để mang đến những thành quả tốt đẹp. Có thể chưa đạt được thành công lớn nhưng sẽ là tiền đề cho việc hoàn thành đại sự ở tương lai gần.

que-so-19-que-dia-trach-lam-lin-4-1650283168.jpg

Quẻ số 19 là điềm tốt cho mọi việc dễ dàng phát triển

Chi tiết về quẻ Địa Trạch Lâm

Thoán từ

臨: 元亨, 利貞.至于八月有凶.

Lâm. Nguyên hanh lợi trinh. Chí vu bát nguyệt hữu hung.

Dịch.

Lâm là tiến bước dần dà,

Thật là cao đại, thật là hanh thông,

Lợi vì minh chính, một lòng,

Tới hồi tháng tám, họa hung có ngày.

Kiền. Nguyên hanh lợi trinh

Dịch rằng:

Kiền là cội gốc muôn loài,

           Làm cho vạn vật tốt tươi mọi đường,

           Làm cho lợi ích hanh xương,

           Lại cho thành tựu vô cương mới là.

Thoán truyện

Gặp thời Dương thịnh là một điều đáng mừng cho nhân loại, có thể mở một kỷ nguyên thái bình (Nguyên hanh). Nhưng người quân tử đừng thấy mình đắc thế mà quên đi chính nghĩa. Phải luôn luôn xử sự theo đường minh chính  (lợi trinh), cai trị sao, để mình thì thư thái, mà dân thì thuận phục (Duyệt nhi thuận). Đừng có ỷ vào sức mạnh, mà phải luôn cảm thông với người (Cương trung nhi ứng). Gặp thời cơ thái thịnh, mà vẫn giữ được tâm chính (Đại hanh dĩ chính), mới là đi đúng đường lối của Trời Đất (Thiên chi đạo dã). Vả lại nay mình thịnh, nên nghĩ tới một ngày kia mình suy, mà cái ngày ấy chẳng có xa, như quẻ Lâm sau 8 tháng lại đến quẻ Bĩ vậy, họa hung có ngày.

Có hợp sức làm nhiều việc rồi mới đến việc lớn. Tiếp sau quẻ Cổ là quẻ Lâm (tức là lớn, là gần gũi). Quẻ có tượng hình là thượng quái Khôn, hạ quái Đoài. Đoài chính là Khôn từ hào Sơ, hào Nhị Âm chuyển sang thành hào Dương báo hiệu sắp đến ngày thịnh lớn. Khôn trên Đoài cũng được hiểu là trên đầm có đất, hoặc đất gần với núi hòa duyệt tiến gần với nhu thuận. Thời kỳ của quẻ Lâm là thời kỳ dương trưởng, nhưng cũng phải lưu ý những biến dịch trong Âm trưởng nhiều tiềm ẩn.

Hướng dẫn giải quẻ số 19 chi tiết nhất

Việc giải quẻ số 19: quẻ Lâm được các bậc thầy về tử vi thu thập thông tin và nghiên cứu dựa trên các cơ sở Kinh Dịch cổ xưa. Muốn hiểu được ý nghĩa của quẻ này, các chuyên gia phải tìm hiểu sâu rộng về tượng sinh Bát Quái kết hợp hệ thống hình đồ rất phức tạp. 

que-so-19-que-dia-trach-lam-lin-5-1650283167.jpg

Để giải được quẻ Lâm là không hề đơn giản

Lời kết

Như vậy, luận về tượng quẻ có thể thấy Quẻ Lâm là quẻ mang đến vận tốt. Chiêm quẻ Lâm báo hiệu sự thành công, mọi việc dễ dàng phát triển. Nhưng quẻ cũng khuyên muốn được đắc thế thì không nên tự mãn, nên cẩn trọng và hợp sức với người cùng chí hướng. Hi vọng bài viết đã mang đến các bạn thêm nhiều hiểu biết về quẻ Địa Trạch Lâm trong Kinh Dịch.