Luận giải về quẻ số 50: quẻ Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)

Trần Thị Ánh Dương

Quẻ số 50: quẻ Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng), là quẻ số 50 trong hệ thống quẻ bói Kinh Dịch. Thông qua việc giải quẻ có thể dự đoán được vận mệnh tốt xấu của sự việc trong tương lai gần. Vậy chúng ta cùng phân tích để hiểu ý nghĩa của quẻ Đỉnh cũng như hàm ý sâu xa của quẻ này nhé!

Khái quát về quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Quẻ bói số 50 - quẻ Hỏa Phong Đỉnh là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Ly (Thiên Hỏa Đồng Nhân, Thiên Thủy Tụng, Phong Thủy Hoán, Sơn Thủy Mông, Hỏa Thủy Vị Tế, Hỏa Phong Đỉnh, Hỏa Sơn Lữ, Thuần Ly) nên có một số đặc trưng như: có số cung Lạc Thư là 9, biểu trưng cho phương chính Nam, ngũ hành Hỏa, ứng với thời gian là mùa hạ. Có 2 Can tương ứng là Bính - Đinh và Chi tương ứng là Ngọ.

que-so-50-que-hoa-phong-dinh-ding-1-1650754177.jpg

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh là quẻ bói số 50 trong Kinh Dịch

Ý nghĩa của quẻ Trạch Hỏa Cách (Hạn Miêu Đắc Vũ)

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ hình :|||:| còn gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ thứ 50 trong Kinh Dịch, có nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風), ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火), nên là quẻ tương sinh. Nhìn hình tượng quẻ có thể liên tưởng đến cái vạc ba chân. Hào âm dưới cùng là vạch đứt, tượng trưng cho chân vạc, vạch đứt ở vị trí thứ năm tương tự hai tai quai, còn vạch liền trên cùng tiêu biểu cho cái nắp.

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh có hình ảnh thổi gió hay đốt củi, Tốn (Phong), Ly (Hỏa) làm cho lửa chảy to hơn để làm nên những giá trị lớn. Tạo nên hình tượng toàn thể quẻ là ngọn củi lửa đang nấu thức ăn. Ba chân của cái Đỉnh tiêu biểu cho môi trường, của cải và sự thông minh - cả ba đều trong tình trạng an toàn, vững chắc. Hơn nữa, nội quái Tốn thể hiện sự khiêm nhường, khoan hồng , có thể thay thế thượng quái Ly là cách mạng, sắt và máu. Trong bói quẻ, điều này hàm ý cho sự ổn định và hanh thông.

que-so-50-que-hoa-phong-dinh-ding-2-1650754177.jpg

Quẻ số 50 là loại quẻ Đại Cát

Các hào của quẻ Trạch Hỏa Cách (革 gé)

Sơ Lục: Hào này là cái chân vạc, âm nhu mà ứng với hào 4 dương cương. Hào này cho biết cần sửa sang, cải tổ lại mới có kết quả tốt. Hào cũng cho biết mọi việc đã an bài, phải thấu suốt mà hành động mới đem lại kết quả.

Cửu Nhị : Hào này dương cương đắc trung, thân với Ngũ mà không để ý Sơ Cửu ngay bên cạnh, nên bị hào 1 sinh lòng oán trách. Nhưng hào này là quân tử, ứng với hào 5 nên ko bị hãm hại được, nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Cửu Tam : Hào này dương cương, là quân tử, ứng với Lục nhưng bị Ngũ ngăn cách, thành ra chưa đắc dụng. Nhưng vì có tài, lại dương ở vị cương nên sớm muộn gì âm (Ngũ) và dương (Tam) sẽ giao hào, lúc đó Tam sẽ được kết quả tốt.

Cửu Tứ : Hào này ở địa vị cao nhưng bất chính bất trung, ứng hợp với hào 1, âm nhu ở dưới. Ví như người có tài, đáng lẽ phải phò Lục Ngũ lại đi hạ ứng với Sơ Lục là kẻ tiểu nhân.

Lục Ngũ : Hào này là cái quai vạc, đắc trung cho nên tượng bằng màu vàng; ở trên nó là hào dương cương, tượng bằng cái đòn xâu bằng kim khí (chất cứng), vậy là người có tài, đức, chỉ cần giữ được đạo chính thôi.

Thượng Cửu : Ở thời Đỉnh đã vững bền, hào này dương cương mà ở vị âm, có đủ cương nhu thành ra đại cát. Ở cuối thời Đỉnh, được vậy là rất tốt.

 

que-so-50-que-hoa-phong-dinh-ding-3-1650754177.jpg

Lời thơ của quẻ Trạch Hỏa Cách

Quẻ Đỉnh tốt cho việc gì

Loại quẻ: Quẻ đại cát

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh báo hiệu tương lai rộng mở dựa trên óc sáng suốt của Ly và đức khoan hồng của Tốn. Điều này thúc đầy tài lộc sáng lạn, công danh sự nghiệp thăng hoa mỹ mãn. Được quý nhân phù trợ, người dụng quẻ Đỉnh được giải hạn, cải vận nhanh chóng. Quẻ Đỉnh khuyên khi lên kế hoạch thực hiện nên hạn chế tối đa mắc phải lỗi lầm. Nhất là vì những lý do quá tham lam hay làm không nổi mà bỏ dở. Chỉ cần minh mẫn, sáng suốt và cẩn trọng thì mọi dự định đều đem lại hậu vận tốt đẹp.

que-so-50-que-hoa-phong-dinh-ding-4-1650754177.jpg

Quẻ Đỉnh là một trong 8 quẻ thuộc cung Ly

Giải nghĩa về quẻ Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)

Thoán từ

鼎: 元吉, 亨.

Ðỉnh: Nguyên cát, hanh.

Dịch: Vạc (nấu ăn): rất tốt, hanh thông.

Giảng: Dựa vào tượng hình quẻ, ta thấy vạch đứt ở dưới cùng như cái chân vạc, ba vạch liền ở trên như cái thân vạc trong chứa thức ăn, vạch đứt ở trên nữa như hai tai vạc vạch liền ở trên cùng là cái đòn để khiêng vạc, nên đây được gọi là quẻ Đỉnh.

Thoán truyện

Theo nghĩa thì nội quái Tốn là cây, gỗ (ở đây không nên hiểu tốn là gió), ngoại quái Ly là lửa, hình tượng tổng thể là lửa củi đang đun nấu thức ăn trong vạc.

 

Cổ nhân trong việc nấu nướng, trước hết để tế thần, rồi để nuôi bậc thánh hiền. Tế Thượng đế thì cốt thành tâm, nuôi thánh hiền thì cốt trọng hậu (trọng hậu dưỡng thánh hiền). Vậy nên quẻ Đỉnh có nghĩa rất tốt.

Quẻ Ly có đức sáng suốt; quẻ Tốn có đức nhu thuận, hào 5 âm nhu mà được ngôi chí tôn, đắc trung, ứng với hào 2 dương cương ở dưới. Vậy quẻ Đỉnh có đủ những đức sáng suốt, vui thuận, đắc trung, cương (hào 2) nhu (hào 5) tương hợp nhau để hành sự, thì có việc gì mà không hanh thông?




 

que-so-50-que-hoa-phong-dinh-ding-5-1650754177.jpg

Để giải được quẻ Hỏa Phong Đỉnh là điều không hề đơn giản

Lời kết

Thông qua bài viết này, có thể thấy quẻ Hỏa Phong Đình có điềm “nhất cử lưỡng tiện” là quẻ đại cát trong Kinh Dịch. Người dụng quẻ này có thể nói là thời vận đang tới, chỉ cần minh mẩn, cẩn trọng thực hiện thì mọi kế hoạch đều có kết quả tốt.