Luận giải Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng - Hung hay Cát?

Trần Thị Ánh Dương

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng (tiếng trung là 雷天大壯) mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, là quẻ số 34 trong hệ thống Kinh Dịch (gồm 64 quẻ). Bài viết này sẽ giúp các bạn phân tích chi tiết quẻ số 34 và hiểu rõ ý nghĩa Hung - Cát mà quẻ mang lại.

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng là gì?

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng là quẻ thứ 34 trong số 64 quẻ trong Kinh Dịch. Quẻ thuộc nhóm cung Khôn (Thủy Địa Tỷ, Thủy Thiên Nhu, Trạch Thiên Quải, Lôi Thiên Đại Tráng, Địa Thiên Thái, Địa Trạch Lâm, Địa Lôi Phục, Thuần Khôn) nên có các đặc trưng như: có số cung Lạc Thư là 2, đại diện phương Tây Nam, ngũ hành Thổ, thời gian ứng với cuối hạ, sang thu. Có 2 Can tương ứng là Kỷ - Mậu và 2 Chi tương ứng là Thân - Mùi.

que-loi-thien-dai-trang-1-1650277521.jpg

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng là quẻ bói số 34 trong Kinh Dịch

Ý nghĩa của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

ĐẠI TRÁNG – Mang nghĩa Thịnh vượng

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng có Nội Quái là Càn ☰ (||| 乾 qian2), đại diện cho trời, Ngoại Quái ☳ (|:: 震 zhen4) là Chấn, đại diện cho sấm sét, nên là quẻ “tương khắc”. Quẻ Càn Dương là mạnh, quẻ Chấn là Sấm, nên Đại Tráng có nghĩa là lớn mạnh. Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng mang nghĩa Sấm Động trên trời là biểu tượng của sự lớn mạnh. Dương thịnh là đạo của người quân tử, vì vậy phải dựa vào sức mình là chính, không được manh động, làm điều xằng bậy, sẽ chuốc lấy thất bại. 

Quẻ này có bốn hào dương ở dưới đang hướng lên trên buộc hai hào âm còn lại phải thối lui. Đây là biểu tượng lực dương trỗi lên mạnh mẽ mà lực âm không thể nào ngăn chặn được. Sấm sét trên trời vang động biểu trưng cho sức mạnh của thiên nhiên. Dự đoán quẻ này là vận số đang trong thời kỳ thịnh vượng phát triển lớn. 

 

que-loi-thien-dai-trang-2-1650277521.jpg

Quẻ số 34 mang tới điềm báo về vận khí đang lên

Các hào của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)

Dưới đây là thông tin chi tiết về các hào của quẻ Càn mà bạn nên tham khảo:

Sơ Cửu : Ở hạ vị, nên biết vị trí mình ở đâu để có hướng hành động, địa vị thấp mà hăng lên là không tốt. Ý nói những người chỉ hăng bằng đầu lưỡi, không làm gì thiết thực, sẽ bị vạ miệng. Hào 1 động ý nói chưa tới điều kiện thuận lợi, qua mùa Đông sẽ tiến triển tốt hơn.

Cửu Nhị : Dương hào cư âm vị, biết tráng mà không quá chừng, rất tốt. Hào 2 cho biết đang ở tình thế tuy không tốt lắm, nhưng có thuận lợi cho công việc, cần tỉnh táo sáng suốt ứng xử thì mọi việc sẽ tốt lành.

Cửu Tam : Ở vào vị dương (lẻ) trong quẻ Đại tráng, lại ở cuối nội quái Càn, thế là cực kì hung mạnh, dù giữ được chính đáng cũng nguy. Hào này ý nói thời cơ chưa đến, còn khó khăn đừng nên cố gắng cưỡng ép làm gì vì cuối cùng không đi đến đâu cả.

Cửu Tứ : Hào này dương cương, qua khỏi nội quái là Càn, mà lên ngoại quái là Chấn, là tráng thịnh đến cực điểm, đứng đầu các hào dương, bên trên là các hào âm bắt đầu suy: hào 4 đã mở, không còn bị khốn nữa, có thể dắt 3 hào dương tiến lên dễ dàng. Cho biết đã đến lúc hành động vì thời cơ thuận lợi, nếu giữ điều chính thì tốt, khỏi ân hận.

Lục Ngũ : Hào 5 âm, ở vị trí chí tôn, bị quần dương ở dưới tiến lên mạnh, Ngũ không địch nổi. Nhưng Ngũ nhu thuận, nên may ra không việc gì, phải vui vẻ dễ dãi thì họ mới hết hung hăng. Hào này cho biết điều kiện hành động chưa có, hãy chờ đợi và tu chí, rèn luyện. Mọi việc không nên tiến hành vào mùa Đông, chờ đến mùa Xuân hãy thực hiện.

Thượng lục: Hào trên cùng quẻ Đại tráng là hết thời lớn mạnh, mà cũng ở trên cùng ngoại quái Chấn, là rất ham động mà bất lực (âm nhu). Hào 6 cho biết lúc này tiến và lui đều không được và bất lợi. Tốt nhất chịu đựng khó nhọc thì mọi việc sẽ qua.

que-loi-thien-dai-trang-3-1650277521.jpg

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng có đặc tính lớn mạnh, giữ đạo chính

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng tốt cho việc gì?

Loại quẻ: Quẻ cát

Quẻ này là thời âm suy, dương lớn mạnh lên, đáng lẽ tốt; mà sáu hào không có hào nào thật tốt, chỉ tốt với điều kiện là giữ đạo chính của quân tử; cổ nhân khuyên muốn gặp vận hội tốt thì phải coi chừng hoạ nấp ở đâu đó, nên đề phòng.

Đại tráng thì là khí Dương mạnh thịnh. Nó là quẻ Chấn trên Kiền dưới, Kiền cứng mà Chấn động, lấy đức cứng mà động là nghĩa lớn mạnh, tài sản sung thịnh, công việc làm ăn phát đạt. Nhưng trong công việc hoặc cuộc sống, sự thiếu thân thiện hay thiếu lòng chân thành sẽ dẫn đến xung đột và những hành động lo lắng, bốc đồng sẽ gây tổn thất hoặc thất bại. Phải có sự khiêm tốn và cẩn trọng trong xử sự với người khác thì mới mang lại điều tốt.

que-loi-thien-dai-trang-4-1650277521.jpg

Lôi Thiên Đại Tráng mang nghĩa Sấm động trời thiêng

Phân tích chi tiết quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Thoán từ : 大壯: 利貞.

Đại tráng, lợi trinh.

Dịch: Lớn mạnh, theo điều chính thì lợi, không được manh động.

Giảng: Quẻ này có 4 nét dương ở dưới, hai nét âm ở trên, dương đã lớn mạnh mà âm sắp suy. Trong Càn, Ngoại Chấn, là có đức dương cương mà động. Có thể giảng là sấm vang động ở trên trời, là sức mạnh to lớn của trời đất.

Lớn mạnh thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng thường tình, gặp thời thịnh, người ta kiêu căng, làm điều bất chính, cho nên thoán từ khuyên giữ điều chính, lúc thịnh phải tính đến lúc suy, thì mới có lợi.

Thoán truyện

Có chính thì mới có lớn (đại), chính đại là cái “tình” của trời đất, tức cái công dụng hiện ra ngoài của trời đất, (chính đại nhi thiên địa chi tình khả kiến hĩ). Chúng ta để ý: quẻ Phục mới có một nét dương hiện ở dưới cùng, cho nên bảo chỉ thấy cái lòng của trời đất (kiến thiên địa chi tâm), quẻ Đại tráng này, dương đã lớn, được 4 nét rồi, đại ý bảo muốn giữ điều chính thì đừng làm gì phi lễ.

Hướng dẫn giải quẻ số 34 chi tiết nhất

Việc giải quẻ số 34: quẻ Lôi Thiên Đại Tráng đã được các bậc thầy tử vi nghiên cứu trong thời gian dài để có thể luận nghĩa và đưa ra các hàm nghĩa chính xác về Vận Hung hay Cát của sự việc trong tương lai gần.

Hàm ý của quẻ này muốn chỉ thời vận thịnh vượng nhưng không bền, không lợi cho việc triển khai công việc theo quy mô lớn. Để hiểu rõ chi tiết hơn về quẻ thì cần kết hợp của hình đồ Bát quái phức tạp và luận giải dựa trên các cơ sở Kinh Dịch được xây dựng từ thời cổ xưa.

que-loi-thien-dai-trang-5-1650277521.jpg

Để giải được quẻ Lôi Thiên Đại Tráng là điều không hề đơn giản

Lời kết

Như vậy, thông qua bài viết này có thể khẳng định quẻ Lôi Thiên Đại Tráng có điềm “vận khí sắp lên”, là một trong các quẻ Cát trong Kinh Dịch. Hi vọng các bạn đã hiểu được phần nào về quẻ số 34 hung hay cát và có hướng ứng dụng quẻ này vào đời sống hoặc kinh doanh.