Nghề môi giới bất động sản bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Phạm Thị Tâm

Cùng với sự phát triển của bất động sản, vai trò của các nhân viên môi giới là rất lớn. Bất động sản là một thị trường dễ dàng biến động dù chỉ có một thay đổi nhỏ. Vì thế người môi giới bất động sản chính là cầu nối giữa người mua - người bán, điều này cũng giúp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến nghề môi giới bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản đã công nhận nghề môi giới bất động sản và quy định rõ khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản. Đồng thời các Bộ luật liên quan đến điều kiện cho nghề môi giới phát triển như Luật Nhà ở, Luật Đất đai và Bộ luật dân sự. Ngoài ra, một số giao dịch phải thông qua sàn giao dịch cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nghề môi giới. Một yếu tố khác chính là lợi nhuận hấp dẫn từ dịch vụ môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Không những thế còn có nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đã tạo sức ép cạnh tranh cho các công ty trong nước phải chuyên nghiệp dịch vụ môi giới bất động sản. 

nghe-moi-gioi-bat-dong-san-bi-anh-huong-boi-nhung-yeu-to-nao-6-1642307234.jpg
 

Luật kinh doanh bất động sản đã công nhận nghề môi giới bất động sản và quy định rõ khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản

Yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến nghề môi giới bất động sản

Tác động đến nhu cầu bất động sản làm tăng nhu cầu môi giới

Sự tăng trưởng về dân số chính là làm tăng mọi nhu cầu của xã hội, theo đó, nhu cầu về nhà đất cũng tăng lên. Lượng bất động sản chính là một đại lượng có tỉ lệ thuận với yếu tố dân số và đặc biệt khi tỷ lệ tăng dân số cơ học cao sẽ gây ra hiện tượng đột biến về nhu cầu bất động sản. 

Ngoài ra, thu nhập của dân cư cũng tác không lớn đến nghề môi giới bất động sản. Theo đó, nhu cầu về nhà ở đối với mỗi người dân là không thể thiếu. Do vậy, nhu cầu về nhà ở tối thiểu sẽ tăng lên tương ứng với tốc độ tăng của thu nhập. Khi đó, mức thu nhập đã vượt quá mức giới hạn về nhu cầu lương thực, thực phẩm. 

Việc phát triển mạnh các khu công nghiệp và tăng mức độ thu hút đầu tư bên ngoài vào các khu đô thị cũng sẽ làm tăng mức cầu về bất động sản nói chung. Không những thế, các dự án giải tỏa các khu nhà ổ chuột dọc theo các kênh rạch cũng sẽ làm tăng mức cầu của bất động sản.

nghe-moi-gioi-bat-dong-san-bi-anh-huong-boi-nhung-yeu-to-nao-2-1642307233.png
 

 Sự tăng trưởng về dân số chính là làm tăng mọi nhu cầu của xã hội, theo đó, nhu cầu về nhà đất và môi giới bất động sản cũng tăng lên

Và một tác động nữa đó chính là khi tài chính ngân hàng phát triển sẽ tạo điều kiện cho vay để đầu tư vào bất động sản. Điều này sẽ khiến cho nhu cầu về bất động sản tăng. Ngoài ra còn phải kể đến một số yếu tố khác ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô, tính chất về nhu cầu bất động sản đó chính là trình độ phát triển sản xuất, sự chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế và tác động của quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

Tác động từ việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Tác động đầu tiên phải kể đến là chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nước. Sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế có sự liên quan mật thiết đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế xuất phát từ sự quá tải lao động trong một số ngành công nghiệp nặng và sự dư thừa lao động nông nghiệp sang các ngành sản xuất có kỹ thuật, dịch vụ và lưu thông phân phối cao hơn. Chính những điều này sẽ tạo ra tình trạng thay đổi liên tục những nhu cầu về không gian, diện tích để phát triển các ngành sản xuất, phân phối, dịch vụ. 

Không những thế, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nước cũng liên quan đến cơ cấu phân bổ dân số theo vùng. Nguyên nhân là do sự dịch chuyển dân số từ khu vực nông thôn vào khu vực đô thị và sự phát triển của quá trình đô thị hóa. Chính việc theo dõi những diễn biến này cộng với quá trình phân tích dự đoán sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những kinh nghiệm tốt trong việc dự đoán mức độ, xu hướng thay đổi về nhu cầu bất động sản. 

nghe-moi-gioi-bat-dong-san-bi-anh-huong-boi-nhung-yeu-to-nao-1-1642307234.jpg
 

Nghề môi giới có tác động khá lớn đến việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Một yếu tố khác chính là việc giảm lao động trong nông nghiệp và tăng lao động trong ngành công nghiệp, dịch vụ. Yếu tố này đồng nghĩa với những biến động về lĩnh vực bất động sản. Ví dụ như khi lao động trong các ngành dịch vụ được tăng cường, phát triển sẽ dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu diện tích kinh doanh, văn phòng làm việc, khách sạn,...

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng có liên quan đến khía cạnh nước ngoài. Theo đó, sự chuyển đổi này có liên quan đến quá trình tiến triển toàn cầu hóa cũng như các hiệp định thương mại của Việt Nam đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sẽ có một vài loại hình bất động sản tham gia trực tiếp vào thị trường bất động sản thế giới như siêu thị, văn phòng, resort,... Không những thế, một số khu vực trong thị trường bất động sản cũng sẽ tham gia thị trường thế giới như: cho thuê, thế chấp, trái phiếu bất động sản, cổ phiếu, cho vay,d định giá, môi giới, quản trị,...

Tác động đến khả năng cung cấp hàng hóa bất động sản

Những tác động đến khả năng cung cấp hàng hóa bất động sản trên thị trường phải kể đến như: Thị trường xây dựng phát triển; Chính sách đất đai, đầu tư và tài chính; Sự phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, địa phương. 

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến nghề môi giới bất động sản

Sự bất ổn của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản có thể trải qua những thời kỳ dao động mạnh, có những lúc còn mạnh hơn cả dao động của nền kinh tế và nhiều khi không có trùng lặp với chu kỳ của phát triển kinh tế. Ngoài những giai đoạn khủng hoảng, suy thoái của nền kinh tế thì còn tồn tại chu kỳ giao động tự nhiên với sự phản ứng chậm hơn của thị trường bất động sản so với chu kỳ kinh tế chung. Tương tự, khi nền kinh tế phát triển mạnh thì sự tăng trưởng của thị trường bất động sản cũng sẽ xảy ra chậm hơn. 

nghe-moi-gioi-bat-dong-san-bi-anh-huong-boi-nhung-yeu-to-nao-2-1642307233.jpg
 

Thị trường bất động sản có thể trải qua những thời kỳ dao động mạnh, có những lúc còn mạnh hơn cả dao động của nền kinh tế và nhiều khi không có trùng lặp với chu kỳ của phát triển kinh tế

Vấn đề đào tạo chuyên gia môi giới bất động sản

Với tình hình đào tạo như hiện này thì mảng cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản tại nước ta hiện nay đang tồn tại lỗ hổng lớn. Nguyên nhân chính là do thiếu trầm trọng các nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Chính vì thế, việc đào tạo một cách cơ bản và có hệ thống đội ngũ các nhà môi giới bất động sản là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thúc đẩy sự phát triển của nghề môi giới bất động sản trong nền kinh tế thị trường. 

Công nghệ thông tin đối với môi giới bất động sản

Hiện nay, việc toàn cầu hóa thông tin là giải pháp hữu hiệu cho mọi khía cạnh hoạt động của văn phòng môi giới. Điều này giúp cho các văn phòng môi giới có sự thống nhất bên trong tổ chức. Trên thực tế, có khá nhiều công ty môi giới bất động sản đã đưa dịch vụ lên các Internet. Vì thế, công nghệ thông tin sẽ từng bước được phổ thông hóa đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Đây cũng là cơ sở để các văn phòng môi giới thực hiện chiến lược quảng bá hình ảnh, hoạt động kinh doanh của mình một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất.