Môi giới sang nhượng là gì? Hợp đồng môi giới sang nhượng gồm những gì?

Phạm Thị Tâm

Môi giới sang nhượng được hiểu là người thực hiện các giao dịch giữa bên môi giới và bên được môi giới. Để có thể hiểu thêm về hình thức môi giới này chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Môi giới sang nhượng là gì? 

Cũng như các hoạt động môi giới khác, môi giới sang nhượng chính là việc nhà môi giới làm trung gia cho các bên trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, cửa hàng,.... Cụ thể là trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng chuyển nhượng và được hưởng thù lao theo hợp đồng lao động. 

moi-gioi-sang-nhuong-4-1643163319.jpg
Cũng như các hoạt động môi giới khác, môi giới sang nhượng chính là việc nhà môi giới làm trung gia cho các bên trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, cửa hàng,...

Hợp đồng môi giới sang nhượng gồm những gì? 

Đối với hình thức sang nhượng thì hợp đồng cần được lập thành văn bản. Việc công chứng hợp đồng này sẽ do các bên thỏa thuận với nhau đúng theo Điều 2 Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2014. Như vậy, hợp đồng môi giới bất động sản không nhất thiết phải có công chứng. Tuy nhiên, việc xác lập theo mẫu hợp đồng dịch vụ phải có đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 61 của Luật kinh doanh bất động sản để tránh tình trạng bị lừa đảo. Hợp đồng cần ghi đầy đủ các thông tin như: 

 • Tên và địa chỉ của bên sang nhượng và bên được sang nhượng. 
 • Đối tượng và nội dung của dịch vụ sang nhượng. 
 • Yêu cầu, kết quả của dịch vụ. 
 • Thời hạn để thực hiện dịch vụ. 
 • Phí dịch vụ sang nhượng, thù lao và hoa hồng của dịch vụ. 
 • Phương thức cùng thời hạn thanh toán của dịch vụ sang nhượng. 
 • Giải quyết các tranh chấp dịch vụ và thời gian có hiệu lực của hợp đồng. 

Quyền và nghĩa vụ của nhà môi giới sang nhượng

Quyền lợi của nhà môi giới sang nhượng

 • Nhà môi giới có quyền được yêu cầu người sang nhượng cung cấp hồ sơ, thông tin và tài liệu liên quan đến lĩnh vực bất động sản. 
 • Người môi giới sẽ được nhận phí môi giới theo thỏa thuận
 • Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận việc mất cọc hoặc khi khách hàng đã mất cọc do vi phạm cam kết. 
 • Có quyền thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng môi giới bất động sản với bên thuê môi giới nhưng phải chịu trách nhiệm trước bên được môi giới. 
 • Có quyền đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng môi giới bất động sản khi bên được môi giới với phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đúng theo quy định của pháp luật. 
moi-gioi-sang-nhuong-1-1643163319.jpg
Nhà môi giới có quyền được yêu cầu người sang nhượng cung cấp hồ sơ, thông tin và tài liệu liên quan đến lĩnh vực bất động sản

Nghĩa vụ của nhà môi giới sang nhượng

 • Phải thực hiện đúng hợp đồng môi giới bất động sản đã kỹ. 
 • Cung cấp các thông tin về bất động sản được dựa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. 
 • Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng sang nhượng bất động sản. 
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 • Phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại những lỗi mà mình gây ra. 
 • Phải thường xuyên báo cho cho bên được môi giới biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên được môi giới để giải quyết được những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc. 
 • Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện. 

Quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới

Quyền lợi của bên được môi giới

 • Bên được môi giới sẽ không phải chịu chi phí nào khác cho bên môi giới ngoài phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công. 
 • Bên được môi giới sẽ được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc di vi phạm cam kết. 
 • Được bên môi giới thực hiện miễn phí như Dịch vụ chuyển quyền sở hữu (chi phí giao dịch ngoài và các loại phí, lệ phí nếu có phát sinh do bên được môi giới chịu), trung gian thanh toán qua công ty,... khi giao dịch môi giới thành công (sang tên sổ đỏ thành công). 

Nghĩa vụ của bên được môi giới

 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên môi giới những giấy tờ liên quan. 
 • Hợp tác với bên môi giới trong quá trình thực hiện hợp đồng này. 
 • Tiến hành ký hợp đồng bán/cho thuê bất động sản trực tiếp với người mua/người thuê do bên B giới thiệu. Ngoài ra, người được môi giới sẽ phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến thủ tục mua bán bất động sản đúng theo quy định của nhà nước hoặc theo thỏa thuận của người mua. 
 • Có trách nhiệm thanh toán phí môi giới cho nhà môi giới sang nhượng theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
moi-gioi-sang-nhuong-5-1643163319.jpg
Người được môi giới cần cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên môi giới những giấy tờ liên quan

Nội dung hợp đồng môi giới sang nhượng cần có những gì? 

Đầu tiên bạn phải xác định được người có quyền sử dụng đối với bất động sản muốn thực hiện việc sang nhượng. Sau đó, các bên phải mô tả rõ ràng bất động sản cần giao dịch. Lúc này, bạn cần nêu rõ giá sang nhượng mà bên được môi giới đề xuất. Từ đó, việc có căn cứ xác định bên môi giới có thực hiện đúng yêu cầu của bên được môi giới hay không. 

Tiếp theo các bên phải tiến hành thỏa thuận về yêu cầu và kết quả cần đạt được theo đó xác định giới hạn trách nhiệm của bên môi giới được hoàn thành khi nào. Lúc này, trách nhiệm của bên môi giới chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng - bên được môi giới để tiến hành tham gia đàm phán, ký hợp đồng hay bao gồm cả việc đại diện theo ủy quyền để tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục chuyển nhượng đối với bất động sản. 

Thù lao môi giới là khoản tiền bên được môi giới phải thanh toán cho bên môi giới không thuộc vào kết quả giao dịch chuyển nhượng mà bên được môi giới ký kết với đối tác của họ. Đây thực chất là tiền công phải trả cho bên môi giới được quy định tại Điều 64 Luật kinh doanh Bất động sản. 

Về hoa hồng môi giới bất động sản được tính dựa trên kết quả môi giới theo phần trăm giá trị giao dịch giữa bên được môi giới và đối tác của họ. Có thể nói một cách khách là mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng được quy định tại Điều 65 Luật kinh doanh bất động sản.