Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Phạm Thị Tâm

Những năm gần đây, môi giới bất động sản là một nghề được khá nhiều chủ đầu tư đặc biệt quan tâm. Đặc thù của lĩnh vực này chính là không yêu cầu vốn, không chịu trách nhiệm đối với hoạt động của mình nhưng thù lao lại không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi tham gia vào thị trường kinh doanh môi giới bất động sản, cá nhân và tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Môi giới bất động sản là gì? 

Môi giới bất động sản là một ngành dịch vụ rất phổ biến hiện nay. Theo đó, các cá nhân, tổ chức sẽ làm trung gian cho các bên mua - bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê mua bất động sản được quy định tại khoản 2 điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2014. 

Nhân viên môi giới bất động sản là công việc không thể thiếu trong kinh doanh bất động sản. Nguyên nhân là bởi các chủ thể chính là người trực tiếp làm nhiệm vụ kết nối giữa bên mua, bên bán từ đó giúp các giao dịch mua bán diễn ra thành công. 

dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-6-1642999108.jpg
Môi giới bất động sản là một ngành dịch vụ rất phổ biến hiện nay

Yêu cầu của chứng chỉ hành nghề của môi giới bất động sản

Theo luật kinh doanh bất động sản vào năm 2014 đã quy định nội dung như sau: 

 • Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định về thành luật doanh nghiệp theo đúng Luật doanh nghiệp. 
 • Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trừ trường hợp đã được quy định tại khoản 2 điều 62 của Luật kinh doanh bất động sản vào năm 2014. 
 • Đối với cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập thì không phải thành lập doanh nghiệp. Nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 
dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-1-1642999107.jpeg
Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định về thành luật doanh nghiệp theo đúng Luật doanh nghiệp

Chủ thể kinh doanh của dịch vụ môi giới bất động sản 

Chủ thể có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm cá nhân và tổ chức. Vì thế, điều kiện để tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm các nội dung sau: 

 • Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định. Về thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sau khi trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản vào năm 2014. 
 • Đối với các cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập và không phải lập doanh nghiệp nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới. Đồng thời phải đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 
 • Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. 
 • Dịch vụ môi giới bất động sản vừa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản và vừa có điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Và với các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ này đều có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề của môi giới bất động sản. 
dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-1-1642999107.jpeg
Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định

Yếu tố cần có để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Căn cứ vào Luật Kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 thì nhà môi giới cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

+ Cá nhân phải có hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật dân sự. 

+ Cá nhân có trình độ tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. 

+ Cá nhân đã trải qua kỳ sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản. 

Như vậy, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bao gồm có đầy đủ các năng lực hành vi dân sự và đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông đồng thời cá nhân người môi giới cần phải trải qua cuộc sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản. 

dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-2-1642999107.jpg
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Hồ sơ cần có để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Theo thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 3-/12/2015 của Bộ Xây Dựng sau khi đăng ký hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì cá nhân được đào tạo các kỹ năng sau: 

 • Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
 • Hướng dẫn việc đào tạo cũng như bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản
 • Điều hành sàn giao dịch bất động sản
 • Theo đó, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định dưới đây để có thể được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 
 • 1 đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định 
 • Chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam và Hộ chiếu đối với người nước ngoài (Chuẩn bị bản photo và bản gốc để đối chiếu). 
 • Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản. 
 • Bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông/Giấy chứng nhận có giá trị tương đương. 
 • 2 ảnh thẻ 4*6 (Ảnh được chụp trong 6 tháng trở lại tính đến ngày nộp hồ sơ). 
 • 2 phong bì đã dán tem đồng thời ghi chính xác các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. 
 • Các chứng chỉ hành nghề liên quan đến nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp có giá trị sử dụng (Chứng chỉ còn có giá trị sử dụng được photo và dịch sang tiếng Việt).
dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-4-1642999107.jpg
Ảnh: minh họa

Các ngành nghề được hoạt động sau khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sau khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được các tổ chức hoạt động sau đây: 

 • Được thành lập công ty môi giới bất động sản
 • Tổ chức hoạt động đánh giá bất động sản. Đối với trường hợp này yêu cầu chỉ cần nhân viên có giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 
 • Tổ chức các hoạt động định giá bất động sản. Trường hợp này yêu cầu chỉ cần nhân viên có giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 
 • Sàn giao dịch bất động sản. Trường hợp này yêu cầu nhân viên có giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc định giá bất động sản. Ngoài ra, người đứng đầu phải có chứng chỉ hoàn thành khóa học quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Quyền của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

 • Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền thực hiện dịch vụ môi giới theo quy định. 
 • Các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ và thông tin bất động sản đầy đủ. 
 • Các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền được hưởng thù lao, hoa hồng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng. 
 • Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Còn đối với các cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập cần thực hiện các công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ đã ký với khách hàng và phải chịu trách nhiệm với khách hàng về kết quả môi giới. 
dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-1-1642999108.png
Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền thực hiện dịch vụ môi giới theo quy định

Nghĩa vụ của doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

 • Các doanh nghiệp  và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ thực hiện đúng với hợp đồng đã ký với khách hàng. 
 • Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình đảm nhiệm đồng thời phải chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp. 
 • Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ hỗ trợ các bên trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 
 • Cá cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước. 
 • Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại các lỗi mà bản thân gây ra. 
 • ... Và các nghĩa vụ khác trong hợp đồng trước đó. 

Những quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện, trình tự cũng như thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định cụ thể tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây Dựng có nội dung sau đây. 

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản

Các cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngoài việc đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự thì còn phải thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản. Đồng thời, cá nhân đó phải đạt điểm thi theo quy định như sau: 

 • Phần thi kiến thức cơ sở: Đạt từ 70 điểm trở lên (Trong thang điểm 100)
 • Phần thi kiến thức chuyên môn: Đạt từ 70 điểm trở lên (Trong thang điểm 100). 

Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Khi xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân hoặc tổ chức cần đáp ứng các thủ tục sau: 

Bước 1: Cá nhân và tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đăng ký và tham gia kỳ thi sát hạch do Sở Xây dựng tổ chức. 

Bước 2: Sau khi đã có kết quả sát hạch thì Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo với Giám đốc sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và tiến hành phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức. 

Bước 3: Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản dựa trên báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng phê duyệt. 

Bước 4: Căn cứ vào quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì đơn vị tổ chức thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản photo bài thi và hồ sơ cá nhân đó về Sở Xây dựng để có thể cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-3-1642999099.jpg
Cá nhân và tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đăng ký và tham gia kỳ thi sát hạch do Sở Xây dựng tổ chức

Quy định đối với những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Đối với những người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cần phải chấp hành các quy định sau: 

Người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới không được sửa chữa hoặc tẩy xóa nội dung của chứng chỉ đã được cấp. 

Người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tuyệt đối không được cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng tên và chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến nghề môi giới bất động sản. 

Người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không được sử dụng ngoài mục đích pháp luật đã quy định.