Nghề môi giới

Môi giới bất động sản Mỹ "phát cuồng" vì ChatGPT sau khi được "nếm quả ngọt" từ công cụ này: "Trước đây cần 1 giờ để soạn tin rao, nay chỉ mất 5 giây"

Thậm chí nhiều nhân viên môi giới bất động sản cho biết rằng họ không thể tưởng tượng được cảnh bây giờ làm việc mà không có ChatGPT. Trước đây cần một giờ để viết tin rao, nhưng nay chỉ mất 5 giây bằng cách nhập vài từ khóa vào ChatGPT.