Nghề môi giới

Môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề góp phần quản lý tốt hơn nhân sự và thị trường bất động sản

Việc đề xuất người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề sẽ giúp quản lý tốt hơn nhân sự cũng như thị trường bất động sản.