Vỡ mộng phát hành trái phiếu Bitcoin, El Salvador nguy cơ trở thành quốc gia vỡ nợ tiếp theo

Nguyễn Quân

Trong 5 tháng vừa qua, sau khi đưa Bitcoin thành đồng tiền pháp danh, Tổng thống El Salvador đã nỗ lực bán trái phiếu được hỗ trợ bởi Bitcoin cho các nhà đầu tư quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng, đây là một lựa chọn tốt hơn so với việc đi vay truyền thống từ các nhà băng ở Mỹ.