Từ 1/6, vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp nhà nước không thấp hơn 100 tỷ đồng

Nguyễn Quân

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.