TP.HCM phát triển hạ tầng đẩy giá đất tăng vọt

Nguyễn Quân

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, có nhiều yếu tố làm tăng giá đất, trong đó hạ tầng tác động mạnh mẽ nhất bên cạnh các yếu tố quy hoạch, lạm phát, đầu cơ.