Tiền nhàn rỗi ồ ạt đổ vào ngân hàng, tăng trưởng tiền gửi lên cao

Nguyễn Quân

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã công bố số liệu về tổng phương tiện thanh toán, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 2/2022.