Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ

Nguyễn Quân

Bộ Y tế công cộng Thái Lan yêu cầu bộ phận kiểm soát dịch bệnh ở từng sân bay tăng cường các biện pháp kiểm tra, sàng lọc du khách nhằm kịp thời phát hiện những người có nguy cơ cao và ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Thái Lan.