Quốc gia nào có nhiều tỷ phú mới nổi nhất thế giới?

Nguyễn Quân

Thống kê tỷ phú thế giới của Forbes năm nay tính đến hiện tại có 236 người đã trở thành tỷ phú (mức kỷ lục là 493 người năm 2021). Theo Forbes, số lượng tỷ phú trên thế giới giảm 87 người so với năm ngoái.