Những ai sẽ được làm thẻ căn cước công dân gắn chip miễn phí?

Nguyễn Quân

Tại Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC có quy định về các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí làm thẻ Căn cước công dân.