Nhà đầu tư đổ tiền bắt đáy Bitcoin

Nguyễn Quân

Vừa mới đây, Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mốc 29.000 USD. Tối qua, có thời điểm đồng tiền số này xuống 27.736 USD, mức thấp nhất trong một năm trở lại đây.