Nga cởi bỏ nỗi lo về giá nhờ siêu tàu chở dầu của Trung Quốc

Nguyễn Hồng Quân
Theo Reuters, có ít nhất 4 siêu tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc đang vận chuyển dầu thô của Nga đến Trung Quốc.