Netflix sẽ chèn quảng cáo vào cuối năm nay

Đặng Thị Lan Chinh

Theo Reuters, Netflix có thể giới thiệu kế hoạch giảm phí thuê bao hàng tháng nhưng sẽ có quảng cáo vào cuối năm nay, sớm hơn kế hoạch ban đầu.