Năm 2022, xuất nhập khẩu có thể vượt 700 tỷ USD

Nguyễn Quân

Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1 đạt gần 177 tỷ USD, với kim ngạch cả xuất và nhập khẩu đều đạt tăng trưởng 2 con số. Nhiều chuyên gia dự báo, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong năm 2022 có thể đạt trên 700 tỷ USD một mốc kỷ lục mới.