Meey Land được vinh danh Top 10 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BĐS tốt nhất năm 2021

Nguyễn Hồng Quân
Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ II và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2021 - 2022 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA).