Kho bạc Nhà nước dự tính bơm ra thị trường khoảng 78.000 tỷ đồng

Đặng Thị Lan Chinh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý 2/2022, theo hướng tăng lên so với dự kiến trước đó.