Jeff Bezos quyên góp từ thiện thêm gần 120 triệu USD, tổng số vẫn kém xa vợ cũ

Nguyễn Quân

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã quyên góp thêm 100 triệu USD trong tuần này, theo Hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tuy nhiên, không có thông tin về tổ chức phi lợi nhuận nhận được số tiền quyên góp này của ông.