Hàng tỷ USD tiền mã hóa liên tục bị đánh cắp

Nguyễn Quân

Theo VICE News, chỉ trong tháng 4, hacker đã lấy cắp hơn 370 triệu USD tiền mã hóa từ nhiều dự án web3 và chỉ trong 2 ngày cuối tuần từ 30/4 - 1/5 đã có hơn 100 triệu USD bị đánh cắp.