Google cấm ứng dụng ghi âm cuộc gọi từ 11/5

Nguyễn Quân

Hiện tại trên Google Play Store có nhiều ứng dụng hỗ trợ ghi âm cuộc gọi, cho phép người dùng có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt. Tuy nhiên, Google gần đây đã thực hiện một số thay đổi với chính sách trên cửa hàng ứng dụng. Một trong những thay đổi đó nhằm mục đích loại bỏ các ứng dụng ghi âm cuộc gọi trên Android.