Giàu như nhân viên tại Apple, Google, Facebook, TikTok: Lương cơ bản le tới hơn nửa triệu USD/năm

Nguyễn Quân

Sự cạnh tranh gay gắt của các công ty công nghệ được thể hiện qua mức lương mà những Apple, Google, Facebook, TikTok,... đề xuất để thu hút nhân tài về làm việc.