Elon Musk chính thức sa thải 10% nhân viên Tesla

Nguyễn Quân

Elon Musk đã chính thức tuyên bố cắt giảm 10% nhân viên toàn thời gian của Tesla trong 3 tháng tới, nhưng lại tuyển dụng thêm số lao động hợp đồng cho công ty. Trên thực tế từ trước đó đã có những đồn đoán về việc cắt giảm nhân sự dựa trên nguồn tin tiết lộ theo email nội bộ được gửi từ nhà sáng lập Tesla. Trong bức thư của mình, Elon Musk cũng cho biết ông cảm thấy "rất tệ" về nền kinh tế Mỹ.