Cổ phiếu rơi mạnh từ đỉnh, cổ đông Facebook, Netflix "khóc ròng"

Nguyễn Quân

Chỉ trong vòng 5 tháng, Netflix và Facebook (nay là Meta) đã “bay” gần như sạch sẽ giá trị tích lũy được trong nửa thập kỷ. Cụ thể, cổ phiếu Netflix giảm 68% sau khi lập đỉnh vào ngày 19/11, còn Facebook mất hơn 45% từ mốc này.