Bắt đầu như một "trò đùa", Boring Company của Elon Musk đang được định giá gần 6 tỷ đô

Nguyễn Quân

Boring Company của Elon Musk đang tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng một mạng lưới các đường hầm dưới lòng đất để vận chuyển người và hàng hóa vòng quanh các thành phố. Công ty vừa huy động được thêm 675 triệu USD để thúc đẩy mục tiêu đó. Họ đã huy động được số tiền này trong vòng gọi vốn Series C, đưa mức định giá công ty lên 5,675 tỷ USD.