Bản tin BĐS 6/7/2022: Hết thời bán nhà bát nháo, chủ đầu tư phải công khai giấy tờ pháp lý dự án

Nguyễn Quân

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Nghị định này thay thế Nghị định số 117 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.