Bản tin BĐS 28/6/2022: Tiềm năng đầu tư bất động sản khi Gia Lâm lên quận

Nguyễn Quân

Dự kiến từ nay đến 2025, Hà Nội sẽ chi gần 83.000 tỷ đồng đưa 5 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì lên quận. Trong đó, Gia Lâm đã đạt 25/27 tiêu chí lên quận tính đến đầu năm 2022. Thành phố cũng đặt mục tiêu tập trung hỗ trợ Gia Lâm trở thành quận mới của Hà Nội ngay trong năm 2023. Đồng thời, sự xuất hiện của những công trình giao thông “nghìn tỷ” đã đưa Gia Lâm trở thành tâm điểm thu hút đầu tư bất động sản.