Bản tin BĐS 23/9/2022: Lãi suất điều hành tăng thêm 1%, nhà đầu tư bất động sản lo lắng

Nguyễn Quân

Ngày 22/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành các Quyết định số 1606/QĐ-NHNN và Quyết định số 1607/QĐ-NHNN điều chỉnh một số mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 23/9/2022. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn là 5,0%/năm, tăng 1%/năm so với quy định cũ. Lãi suất tái chiết khấu là 3,5%/năm, tăng 1%/năm so với quy định cũ.