Bản tin BĐS 22/9/2022: Chính phủ chỉ đạo rà soát bất cập về thông tin đất đai

Nguyễn Quân

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tổng hợp vướng mắc trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn quản lý Nhà nước.