Bản tin BĐS 22/11/2022: Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký và cấp sổ đỏ đã giảm từ 5 - 25 ngày

Nguyễn Hồng Quân
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cơ bản được bảo đảm đúng quy định. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đã giảm từ 5- 25 ngày so với trước đây. Thời gian giải quyết hồ sơ giao dịch về đất đai đảm bảo đạt trên 97% (so với tổng kết năm 2021 là 95%).