Bản tin BĐS 1/7/2022: Xu hướng đầu tư 2022 - Bất động sản sân golf "lên ngôi"

Nguyễn Quân

Theo số liệu của Hiệp hội Golf Việt Nam, hiện cả nước có gần 80 sân golf đang hoạt động. Con số này dự kiến đạt 100 vào cuối năm nay và tiến tới mốc 200 vào năm 2025. Về số lượng người chơi, nếu tính cả số đang tập và bắt đầu chơi thì con số tại Việt Nam là rất lớn, có thể lên tới 100.000 người.